18 юли 2017

ИП КАРОЛ с трикратен ръст на оборота и два пъти повече сделки към полугодието на 2017

Инвестиционен посредник Карол АД е реализирал сделки с ценни книжа на стойност 45.5 млн. лв. за първите шест месеца на 2017 г., като отчита трикратен ръст на оборота спрямо същия период на предходната година. Оборотът на ИП Карол АД за периода достига 10.40 % от общия оборот на Българска Фондова Борса – София АД.

 

Общият оборот на изтъргуваните финансови инструменти на регулиран пазар достигна 439 млн.лв. за полугодието, като отбеляза ръст от 55% спрямо същия период на 2016 г. За периода водещият борсов индекс SOFIX отчита повишение от 20%, което рефлектира и в повишена активност сред инвеститорите и респективно по-голям брой сделки сключени на Българска Фондова Борса.

 

ИП Карол АД отчита и двукратен ръст сделките, сключени от посредника на регулиран пазар за първите шест месеца на 2017г. и запазва лидерската си позиция по този показател.  Клиенти на посредника са сключили общо над 25 хил. сделки, което отрежда на „Карол” АД пазарен дял от 31,3 % в общия брой транзакции. За първите шест месеца БФБ отчита ръст 85% в общия брой сключени сделки на регулиран пазар.

Назад към новините