17 ян. 2024

ИП Карол с 2 отличия в годишните награди на БФБ

ИП Карол бе награден за 22-ва поредна година за инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на Българската Фондова Борса (БФБ) в рамките на една календарна година. Призът беше връчен по   време на официалната церемония, организирана от БФБ по награждаване на инвестиционните посредници и емитенти постигнали най-високи резултати през годината.

 

На събитието, ИП Карол бе отличен oт БФБ и с друга призова награда, "Инвестиционен Посредник с най-висок оборот и най-голям брой сделки реализирани на пазара за растеж за малки и средни предприятия – ВЕАМ". Наградата идва като продължение на усилията на инвестиционния посредник по подпомагане развитието на перспективни и иновативни компании чрез публично финансиране. От създаването на пазар ВЕАМ на БФБ, ИП Карол, в качеството си на водещ мениджър, е реализирал успешно проекти по финансиране на малки и средни предприятия за над 32.5 млн. лв.

 

Сред доверилите успеха си на ИП Карол са:

 

 

През изминалата 2023г., водещият индекс на БФБ, SOFIX реализира ръст от над 27 %, но този ръст бе съпроводен с понижена инвеститорска активност и намаление на оборота от 22 % и броя сделки на БФБ с 33 %. На фона на тази обстановка ИП Карол  успя да:

  • Изпълни 49 653 транзакции на БФБ, което е близо 37 % от всички сделки сключени на БФБ;
  • Реализира над 110 млн. лв. оборот, като запази челни по този показател;
  • Осъществи успешно първото пласиране на облигации на пазар ВЕАМ за EUR 2.5 млн. емисия корпоративни облигации на  Финансова къща Логос -ТМ АД;
  • Обслужи едно от най-големите търгови предложения в историята на БФБ  - това на Софарма АД, при което бяха изкупени акции 44.5 млн. лв.
Назад към новините