19 ян. 2018

ИП Карол – №1 по сделки на БФБ за 16-та поредна година

ИП Карол АД бе отличен за 16-ти пореден път в годишните награди на Българска Фондова Борса София АД с приза „Инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ - София през 2017”. Посредникът реализира 47 284 контракта или почти 30 % от общия брой сделки сключени на регулиран пазар за 2017г., с което ИП КАРОЛ АД изпредвари дори сумарно класираните на второ и трето място инвестиционни посредници.

 

През 2017г. водещият борсов индекс на БФБ SOFIX отчете повишение от 15,50 %, което способства за повишена активност и при изтъргуваните обеми ценни книжа.  ИП Карол АД отчете годишен оборот от над 85 млн. лв., което възлиза на над 6 % от общия оборот н на БФБ за 2017г. 

 

Източник: БФБ

Назад към новините