20 септ. 2022

ИП Карол реализира успешно увеличението на капитала на Биодит АД

ИП Карол реализира успешно първото увеличение на капитала на компания, листната на пазара за разстеж на БФБ – BEAM, Биодит АД. В предлагането са участвали над 200 души, които са записали и заплатили общо 999 020 броя, обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна цена 1,70лв. за всяка акция. В резултат на осъщественото предлагане, капиталът на Дружеството ще бъде увеличен от 13 820 583 броя акции на 14 819 603 броя акции, а в компанията ще постъпят 1 698 334 лв. 

 

Биодит АД специализира в разработката и производството на системи за сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична идентификация. Иновативните системи на „Биодит“ АД обединяват най-съвременните технологии за идентификация и удостоверяване на самоличност чрез разпознаване на пръстови отпечатъци, използвани от хотели, производствени сгради, бизнес и офис центрове, търговски и жилищни сгради, компании във финансовия сектор и автомобилната промишленост.

 

Набраният допълнителен капитал ще бъде използван за реализиране плановете на компанията за експанзия в чужбина с приоритет пазар Испания, както и за осигуряване на необходимите стоково-материални запаси. Планиран е старт на продажбите и на още два европейски пазара, като се разглеждат Гърция, Италия, Германия и Великобритания.

 

“Нашата технология е една от малкото, която е GDPR Compliance, не съдържа личните или биометричните данни на клиентите. Когато инсталираме системата на сървъра на дадена компания, тя не работи с личните данни на клиентите, в системата се съдържат математически числа – нули, единици и кодове. Хубаво е хората да знаят, че технологията, която използваме, ги защитава и отговаря на всички европейски регулации“, уточни изпълнителният директор, Юлиан Софрониев.

 

 

 

Назад към новините