06 юни 2022

ИП Карол реализира първото предлагане на пазар BEAM за 2022

 

 

ИП Карол успешно пласира емисия акции от първичното публично предлагане на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД. На провелото се на 6 юни 2022 г. предлагане бяха записани всички 5,588 млн. акции, при емисионна цена от 1,05 лв. за акция, с което компанията набра 5,867 млн. лв. или близо до максималния праг за пазар BEAM от 3 млн. евро.

 

На фона на понижаващите се капиталови пазари, публичното предлагане премина при значителен инвеститорски интерес като бяха подадени над 750 заявки за общо над 13,567 млн. акции или 2,42 пъти над предложеното количество. Големият инвеститорски интерес доведе и до частично изпълнение на подадените заявки като всяка заявка получава малко над 41 % изпълнение от първоначално заявения обем.

 

Предлагането на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД е първото на пазара за растеж на БФБ – BEAM за 2022 г. и едва четвъртото достигало максималния праг за набрани средства. Преди него на този пазар успешно набраха капитал компаниите Импулс I АД, Смарт Органик АД и Дронамикс Кепитъл АД.

 

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД е компания, която цели да придобива дялове във финалистите на Founders Games - едно от най-големите и оспорвани състезания за иновативни и технологични компании в света, организирано от WEBIT Global Impact Forum.

Назад към новините