10 февр. 2020

ИП Карол оглави класацията на "БАНКЕРЪ" за последното тримесечие на 2019 г.

 

ИП Карол бе отличен като "Най-добър инвестиционен посредник" за четвъртътото тримесечие на 2019 г. в традиционната класация на вестник "Банкеръ".  

 

Активната дейност на брокерите на "Карол" изведе дружеството на първото място, със събрани 36 точки (от максимално възможните четиридесет). По традиция, Карол е брокерът с най-много сключени сделки на БФБ, които увеличават броя си през последното спрямо предходното тримесечие, за разлика от оборота на борсата, който отчита понижение. 

 

В края на четвъртото тримесечие "Карол" е на първо място и в електронната търговия на БФБ. През онлайн платформата Karoll Broker, са сключени най-много сделки и е отчетен най-висок оборот. 

 

Повече детайли за дейността на инвестиционните посредници през последното тримесечие на изминалата година може да прочетете на страницата на "Банкеръ".

Назад към новините