03 апр. 2020

ИП Карол начело на всички статистики на БФБ за първото тримесечие на 2020 г.

Въпреки тежката икономическа обстановка и високите нива на несигурност, завладели капиталовите пазари, ИП Карол отчита рекордна активност през първото тримесечие на 2020 г.

По традиция, ИП Карол е брокерът с най-много сключени сделки на БФБ, като само за месец март те са 8 366, а от началото на годината наброяват 14 504.

Самата Българска Фондова Борса също отчита рекорден брой сделки за месец март - 12 238, което представлява ръст от 180% на годишна база и е най-високото ниво на активност от юни 2014 г. За цялото тримесечие ръстът на сключените сделки е 52% на годишна база.

Освен по-брой сключени сделки, ИП Карол е отчел и най-голям оборот сред инвестиционните посредници – 24.7 млн. лв. от началото на 2020 г., от които 14.8 млн. лв. само за месец март, при общ оборот от 37.7 млн. за цялата българска фондова борса.  

За този период успяхме и да реализираме успешно първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД – първото и единствено IPO за родната борса до момента тази година.


Възползвайте се и вие от високата активност на БФБ и от текущите спадове на пазара на акции, като търгувате през нашата платформа - Карол Брокер

Назад към новините