15 март 2018

ИП КАРОЛ домакин на бизнес форум за финансиране на МСП

50 собственици и управляващи директори на малки и средни компании дискутираха възможностите за растеж на бизнеса чрез набиране на капитал от БФБ на бизнес форум „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“, организиран от Инвестиционен посредник Карол заедно с Българска Стопанска Камара (БСК), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и СФБ Капиталов пазар. Пред малките и средни предприятия (МСП) бе представена възможността да финансират своя бизнес чрез Българска фондова борса (БФБ) като този процес става още по-достъпен с инициативата за предоставяне на ваучери на стойност 50 000 лв. за покриване на разходите за достъп на МСП до капиталовия пазар, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

От Българска Стопанска Камара (БСК) прогнозират запазване на ръста на БВП под 4,0 % до 2020 година на фона на ускоряваща се инфлация до 1,8 % и повишаващи се нива на средна работна заплата до 1489 лв. и намаляваща безработица до 5,6 % и тази икономическа среда би създала редица предизвикателства пред МСП за да запазят своето успешно развитие.

ИП Карол, препоръчва освен традиционните източници на финансиране като реинвестиране на печалба, банково финасиране и европейски фондове МСП да използват и БФБ като алтернатива. Изпълнителният директор на ИП Карол – Ангел Рабаджийски подчерта, че БФБ има редица преимущества като алтернативен източник на финансиране, чрез който да се подпомогнат МСП при разработването на нови продукти,  навлизане на нови пазари, допълнително стимулиране на персонала чрез акции от дружеството, както ипотенциалното привличане на стратегически за компанията партньори. Публилчността дава по-висок кредитен рейтинг, разпознаваемост и престиж на компанията, допълни още Рабаджийски.

На форумът бе представена и програмата подкрепа за малкия бизнес на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която цели предоставяне на консултантска помощ в областта на стратегия, търговия и насърчаване на износа, финансовото управление, ефективност на ресурсите и маркетинга.

Назад към новините