31 май 2023

"Ден за акции" на БФБ 15 юни 2023 година

15 юни 2023- Ден за акции на БФБ

 За девета поредна година инвестиционен посредник Карол ще участва в инициативата „Ден за акции“, организирана от Българска Фондова Борса АД (БФБ) и Централен Депозитар АД (ЦД).

„Денят за акции“ ще се проведе на 15 юни 2023 г., когато ще можете да закупите или продадете акции, регистрирани за търговия на БФБ, без такси и комисиони към БФБ, ЦД и ИП Карол АД, при условие че Вашите поръчки и сделки отговарят на изискванията, заложени от организаторите.

Специалната възможност ще важи само за поръчки, отговарящи едновременно на посочените по-долу критерии:

  • нови лимитирани или пазарни поръчки, въведени в търговската система на 15 юни 2023 г.;
  • поръчките са подадени от физически лица;
  • поръчките са изпълнени на дата 15 юни 2023 г.;
  • до 15 изпълнени поръчки с единичен размер на подадена поръчка на стойност не повече от 2000 лева;
  • В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на: Основен пазар на БФБ, Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, Сегмент за борсово търгувани продукти, Сегмент “Акции” и Сегмент “Дружества със специална инвестиционна цел”  на Алтернативен пазар BaSE, както и инструментите, допуснати до търговия на Пазара за растеж на МСП BEAM;
  • удовлетворена поръчка с общ първоначален размер до 2000 лева, изпълнена в няколко сделки, не се таксува, без оглед на броя сделки, в които е изпълнена;
  • при повече от 15 изпълнени поръчки на едно физическо лице се освобождават от такси първите 15 по най-голям изпълнен обем.

otvorete-realna-smetka-v-karoll-metatrader4 ВАЖНО:

Моля, имайте предвид, че съгласно условията на инициативата всички комисиони и такси се начисляват при сключването на сделките, като след изготвяне на списък от страна на БФБ и ЦД с всички поръчки и сделки, които отговарят на изискванията на организираната от тях инициатива и след възстановяването на сумите, заплатени от ИП Карол към БФБ и ЦД, ние ще възстановим взетите комисиони на клиентите, чиито поръчки и сделки попадат в списъка, изготвен от БФБ и ЦД.

 

С пожелание за успешна търговия,

Екипът на Карол

Назад към новините