12 юни 2024

"Ден за акции" на БФБ 12 юни 2024 година

12 юни 2024- Ден за акции на БФБ

 За десета поредна година инвестиционен посредник Карол ще участва в инициативата „Ден за акции“, организирана от Българска Фондова Борса АД (БФБ) и Централен Депозитар АД (ЦД).

"Денят за акции“ ще се проведе на 12 юни 2024 г., когато ще можете да закупите или продадете акции, регистрирани за търговия на БФБ, без такси и комисиони към БФБ, ЦД и ИП Карол АД, при условие че Вашите поръчки и сделки отговарят на изискванията, заложени от организаторите.

*В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел и Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE, на Алтернативен пазар BaSE, както и на Пазара за растеж на МСП beam.

 

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени през „Деня за акции“ поръчки на физическо лице с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар, в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.

 

Повече информация за „Деня за акции“ може да бъде намерена на:
https://www.bse-sofia.bg/bg/equity-day

otvorete-realna-smetka-v-karoll-metatrader4 ВАЖНО:

Моля, имайте предвид, че съгласно условията на инициативата всички комисиони и такси се начисляват при сключването на сделките, като след изготвяне на списък от страна на БФБ и ЦД с всички поръчки и сделки, които отговарят на изискванията на организираната от тях инициатива и след възстановяването на сумите, заплатени от ИП Карол към БФБ и ЦД, ние ще възстановим взетите комисиони на клиентите, чиито поръчки и сделки попадат в списъка, изготвен от БФБ и ЦД.

 

С пожелание за успешна търговия,

Екипът на Карол

Назад към новините