22 апр. 2020

Акциите на „Илевън Кепитъл“ АД вече се търгуват на БФБ

На 22 април 2020 г. стартира официалната търговия с акциите на най-новата публична компания на Българска Фондова Борса (БФБ) – Илевън Кепитъл АД. Стартът на новата емисия бе даден с откриването на днешната сесия на Българската фондова борса (БФБ), на което присъства Даниел Томов, Изпълнителен директор на Илевън Кепитъл АД.  

*Снимка БФБ

Борсовият код на емисията е 11C, а определената индикативна референтна цена за първата търговска сесия бе 7 лв., колкото беше и емисионната стойност по време на първичното публично предлагане, което Дружеството реализира успешно месец по-рано. 

“Листването на Илевън Кепитъл АД на БФБ е много важен момент за нас. Радваме се да представим един различен клас активи, който иначе е труднодостъпен, неликвиден и изисква специализирани познания. От една страна предоставяме допълнителен капитал и време за портфолио компаниите да реализират своя потенциал, като същевременно целим да сближим стартъп екосистемата и публичните пазари.”, сподели Даниел Томов, Изпълнителен директор на Илевън Кепитъл АД. 

По време на IPO-то, компанията набра над 2,1 млн. лв. Както беше посочено и в Проспекта, набраните средства „Илевън Кепитъл" АД ще използва за допълнителни инвестиции във вече съществуващия си портфейл от компании опериращи в бързоразвиващи се сектори като IT, софтуерни приложения и софтуер като услуга, електронна търговия и умни продукти като по този начин допълнително ще подпомогне ускорения растеж на дружествата. 

Заедно със старта на търговията, Българска Фондова Борса АД регистрира ИП Карол АД като маркет-мейкър на емисията акции на „Илевън Кепитъл“ АД. Чрез активно котиране на оферти „купува” и „продава”, при минимален спред, посредникът ще поддържа ликвидността на емисията още от първата ѝ търговска сесия като се стреми да популяризира акциите на дружеството и да ги превърне в едни от активно търгуваните емисии на БФБ.

 

 

Назад към новините