20 авг. 2018

„Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ успешно увеличи капитала си

Фондът успя да набере 27.5 млн. лв. на БФБ. Дружеството предложи на инвеститорите 20.15 млн. нови обикновени акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна цена от 1.90 лв. на акция. Инвеститорите са записали 14.5 млн. акции или 72% от предлаганите такива.

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ АНАЛИЗ НА КАРОЛ

Назад към новините