13 март 2019

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ стартира процедура за увеличение на капитала в началото на март.

Фондът иска да увеличи капитала си с 36,4 млн. лв., чрез емисия от 36,4 млн. обикновени акции с номинална стойност и емисионна стойност от 1 лв. за акция. Процедурата ще бъде успешна, ако бъдат записани и изплатени най-малко 36,0 млн. акции. 

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ АНАЛИЗ НА КАРОЛ

Назад към новините