17 май 2019

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ реализира успешно увеличението на капитала си.

 

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ реализира успешно увеличение на капитала с емисия нови акции в размер на над 36 000 000 лв., което е най-голямото увеличение на капитал на БФБ за 2019г. 

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ АНАЛИЗ НА КАРОЛ

Назад към новините