Успешно се регистрирахте за "Най-добрите Идеи от Трейдинг Деска на Карол"! Благодарим Ви!

Последен анализ

Можете да изтеглите последния анализ на тема "Адаптация" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗа

Предишни анализи

Можете да изтеглите анализа на тема "Секторни шампиони и очаквания спрямо реалност" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема  "Втора вълна – адаптирахме ли се или отново ще затворим икономиката?" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Оздравяване по време на рецесия" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Недоволство на земята, успех в космоса" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Фед „застраховка“за надеждни платци?Социализация –„новият“ стар тренд" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "За и против инвестиране на международни пазари" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Сега накъде: Свикване с пандемия? Втора вълна? Избори в САЩ?" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема  "Отвъд пандемията" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Финансови отчети - очакванията на големия бизнес" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Кои предприятия ще участват в новата икономика?" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Финансови отчети: Сектор срещу сектор" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Около Дънната Зона Ли Сме?" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Криза: Прекалено рано за масова покупка, твърде евтино за продажба" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализ на тема "Криза: Не e ясно КОГА, но мислим КАК и В КАКВО може да се инвестира" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Война с вирус: Акции и ETF и по време на и след пандемия" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Aсоциализация – настъпващият тренд"  от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Важни събития за пазара тази седмица"  от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Вирус и петролно отравяне: Акции и ETF и за разболян пазар" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Coronavirus - ETF-и и акции за имунитет от световна епидемия" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Можете да изтеглите анализа на тема "Американски S&P 500 Index за дългосрочно инвестиране" от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ АНАЛИЗА

 

Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, не е препоръка или съвет за сключване на сделки от Ваша страна и не е съобразен с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. Сключването на сделки с финансови инструменти на международните финансови пазари крие висок риск - можете да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от Вас средства, както и да понесете разходи и загуби надвишаващи инвестицията Ви. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност и възвръщаемост) на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Валутата на представените инструменти може да е различна от валутата на инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в резултат на колебания на валутния курс. Информацията се основава на брутни резултати и ефектът от комисионните, таксите и други разходи би намалил възвръщаемостта. Този материал е изготвен от името на „Карол“ АД – инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор, ул."Будапеща" № 16,София 1000, България.

 

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж.

63,53% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.
Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.