Къси продажби

Късите продажби на БФБ са продажби на взети на заем ценни книжа или други финансови инструменти, срещу обезпечение от парични средства и/или финансови инструменти. Най-често подобни позиции се заема когато очакваме спад в цената на даден инструмент.

  • Предимства:
  1. Възможност за печалби при низходящ тренд;

  2. Възможност за хеджиране и управление на риска;

  3. По-голяма гъвкавост при взимането на инвестиционни решения;

  • Особености, в зависимост от регулациите:

На регулирани пазари

  • Българска Фондова Борса - София АД (БФБ)

Взетите на заем ценни книжа, с които могат да се осъществяват продажби, са дефинирани в чл. 8 на Наредба 16 на КФН. Списъкът с емисиите, отговарящи на тези изисквания, се публикува на дневна база от Българска Фондова Борса - София АД;

Късите продажби на БФБ, както и администрирането на предоставеното обезпечение, се осъществяват посредством специално разработен клиентски модул в платформата за търговия с акции на БФБ - Karoll Broker.

Платформата Karoll Broker позволява автоматизирано управление на използваните за продажба заемни ценни книжа, гъвкав размер и период на използване последните, както и улеснени процедури по получаването на заемните ценни книжа.

Модулът в платформата за къси продажби е достъпен от Меню Търговия на  платформата Карол Брокер, подменюта Къси/Маржин депозити и Къси/Маржин уведомления.

Полезни връзки:

Такси и комисиони
Примери с често срещани ситуации
Как да търгувам на марджин?
Условия
Рискове

  • Международни борси

Търгувайки директно с реални активи, са налице някои изисквания за извършването на подобен род продажби в акции или облигации, а именно – да иматеправо на ползване на марджин. Освен това съществуват критерии, от които зависи дали късите продажби при дадена акция ще бъдат разрешени.

Полезни връзки:

Списък с международни акции, при които късите продажби са разрешени
Видове сметки в платформата за онлайн търговия с международни акции

На извън регулирани пазари

  • Forex и CFD

Поради спецификите на тези пазари – винаги, когато търгувате с валутни двойки или CFD (договори за разлика), можете безпроблемно да заемате и къси позиции. Това става точно толкова лесно, колкото и заемането на дълги позиции. Няма никакви допълнителни изисквания.

Контакти

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 200

e-mail: office@karoll.bg