Първично публично предлагане на "Биодит" АД

 

 

Биодит е динамично развиваща се високотехнологична компания, специализирана в разработването и производството на модерни биометрични системи за контрол на достъпа, сигурност и обслужване на работното време.

Компанията разработва и предлага уникални решения в различни сфери на икономиката като автомобилния сектор, специализирани решения за хотелиерската индустрия, както и редица сектори в производството и услугите. Системите на Биодит се състоят от иновативни устройства, съчетаващи най-новите технологии за идентификация и разпознаване на самоличности чрез пръстови отпечатъци. Сензорите за пръстови отпечатъци са одобрени от ФБР и се използват в над 60 държави.

Биодит е първата компания, която ще излезе на BEAM пазара на Българска Фондова Борса, чрез първично публично предлагане (IPO) през 2021 г. 

  

Резюме на предлагането

Eмитент               

БИОДИТ АД

Основна дейност                                                                                                                                              

Разработване и производство на модерни биометрични системи за контрол на достъпа, сигурност и обслужване на работното време.

Нови акции, предмет на предлагане

1 000 000 броя обикновени акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Условие за успех на емисията

Минимум 25% от предложените акции или 250 000 акции

Типове поръчки

лимитирана/пазарна

Борсов код

BDT1

Мениджър на емисията / Съветник BEAM пазар

ИП Карол АД

Продължителност на предлагането

Една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно 21.01.2021 г.

Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата                          

21.01.2021 г.

 

Как да участвате в първичното публично предлагане  

За да участвате в първичното публично предлагане следва да подадете нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на 21.01.2021 г.  Можете да го направите дистанционно или в някой от нашите офиси.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирана и пазарна. Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето на тяхното въвеждане, докато за лимитираните поръчки приоритет е цената. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет, пред лимитираните поръчки. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции, в рамките на аукциона. 

Подробна информация как се провеждат аукциони на БФБ можете да намерите в тяхното "Ръководство на потребителя" 

Подробно описание как да пуснете поръчка през мобилното приложение Karoll Broker можете да намерите в документа "Подаване на заявки за участие" в секцията с основна информация и документи.

При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 02/ 4008 250 или broker@karoll.bg.

 

Ако все още нямате договор за брокерски услуги с инвестиционен посредник, можете да сключите такъв с ИП „Карол“ АД в някой от следните офиси. При желание от Ваша страна, бихте могли да сключите договор за брокерски услуги дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това.   

ОТВОРЕТЕ РЕАЛНА СМЕТКА

Наши служители ще Ви съдействат за попълване на анкетни карти във връзка с изпълнение на задълженията ни съгласно приложимото законодателство, включително ЗМИП, ДОПК, Common reporting standard (CRS) и Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Моля, имайте предвид, че технологичното време за това е около 15 минути.

 

Презентация за инвеститори:

На 14 януари от 17:30 ч. се проведе презентацията на Юлиан Софрониев, който разказа повече за компанията, за бъдещите ѝ цели и за плановете относно търсения от публичното предлагане капитал. Можете да гледате запис от презентацията на този линк:

 

 

Медиите за БИОДИТ:

 EN: 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg