Доверително Управление Advance FX

doveritelno-upravlenie-advance-fx-dimo-dimov

Какво е Advance FX?

Advance FX е услуга за доверително управление на ИП Карол. В случай, че това е подходящо с оглед профила на клиента, инвестициите се осъществяват, чрез търговия на валутния пазар – най-големият финансов пазар в света с дневен оборот от над 5 трилиона щатски долара. Възможни са сделки и със злато и сребро, но акцентът ще бъде валутният пазар. Решенията за търговия и конкретните сделки се извършват от портфолио мениджър -  Димо Димов – трейдър с над 20 години опит на валутния пазар, притежаващ лиценз за инвестиционен консултант от Комисията за Финансов Надзор.

Каква е целевата доходност на услугата? 

grafika-celeva-dohodnost-advance-fx-doveritelno-upravlenieИнвестициите в инструменти на валутния пазар са високорискови. Основната цел при инвестициите ще бъде търговия с контролирани минимални  рискове при всяка една отделна сделка и минимизиране на възможния дроудаун (спадът по сметката от достигнатото най-високо ниво). Стратегията ще бъде да се затварят губещите сделки максимално бързо и да се оставят печелившите максимално дълго до момента, в който се прецени, че може да има обръщане на посоката на пазара. 

Целевата доходност е 20 % на годишна база, но реалната доходност може да бъде по-малка, по-голяма или дори да има загуба. Няма гаранция, че ще бъде постигната каквато и да е доходност както и няма гаранция, че доходност постигната в минали периоди ще бъде повторена в следващите периоди.

Как Димо Димов ще търгува и какви са резултатите до момента?

Във видео поредицата ни Advance FX Димо Димов споделя сделки от сметка, която търгува по сходен начин с тази от доверителното управление**. Всички видеа можете да намерите тук: https://www.youtube.com/watch?v=DO7uNrQ6BnY&list=PLXp-BtnmmZl9C9XmcLKART-uvTarF3Rhs

Представянето на сметката може да се види тук (възвръщаемост след удържан  такса управление, такса добро управление през 2020, Фонд за гарантиране на инвеститори и комисионни към 3-ти страни):

Какви са таксите?

Таксите са два типа - фиксирани и при печалба.

Фиксирани такси (независимо от резултата)

Такса на входа при вноска (еднократно)

1 %

Месечна такса поддръжка

0,1 %

 

Такса при печалба (веднъж годишно към 31 Декември след покриване на всички такси)

Такса добро управление

30 % от нетната печалба

Няма такси за теглене или прекратяване  на услугата.

Пример: Ако внесете €10 000 на 1 Януари на съответната година, то Вие ще платите еднократна такса на входа от €100  както и месечна такса от €10 на месец (общо €120 за година). В края на календарната година към 31 Декември наличността по сметката е €11 000. Базата, върху която се изчислява доходността,  е първоначално внесените средства преди фиксираните такси €10 000 евро. Нетната печалба (след покриване на всички такси) е €1 000. Таксата добро управление е €300. Базата за ичисляване на печалбата за следващата година (нетният резултат за клиента след такса добро управление) е €10 700.

Каква е защитата на моите средства предоставени за управление?

Средствата се държат по сегрегирани сметки (отделни от сметките на Карол или нашите партньори). Отделно се ползва защитата от Фонда за компенсиране на инвеститорите при фалит на инвестиционния посредник или управляващото дружество – до 40 000 лв от стойността на инвестицията, но не повече от 90 % от нея. За повече подробности вижте http://sfund-bg.com/

Каква е минималната сума за участие и как ще следя доходността по сметката?

Валутата е евро, а минималната сума за участие е €5 000. Можете да довнасяте парични средства по всяко време, след сключване на договора, като изискването е  сумата на довнасяне да е минимум 1000 евро. Можете да теглите парични средства от портфейла си по всяко време, като единственото изискване е да оставите минимумът от €5 000 по сметката си за управление.

Клиентите ще получават извлечения (справки) веднъж месечно, включващи информация за  всички сделки, разходи и движения по тяхната сметка.

 

fx-doveritelno-upravlenie-celeva-dohodnost-valutna-turgoviya-zashtita-na-sredstva-opiten-trader

buton-otvorete-vashata-smetka-sega

 

Възможно ли е да поставя праг на загуба при достигане, на която да се прекрати доверителното управление?

При подписването на договор всеки един клиент избира праг на загуба при достигането на който Карол ще затвори позициите на клиента и няма да заема нови позиции до момента, в който клиентът не реши дали да прекрати услугата или да постави нов праг на загуба. Възможните прагове на загуба са 20 %, 40 % и 60 %. Все пак трябва да се има  предвид, че поради естеството на валутния пазар няма гаранция, че евентуална загуба ще бъде ограничена до заявения праг на загуба.

За кого е подходяща услугата?

Търговията се осъществява с високорискови инструменти като валутни деривати и независимо от консервативният начин по който тя ще бъде осъществявана има голям  риск за загуба. Затова услугата е подходяща единствено за хора които  са готови да поемат рискове и разполагат с финансови възможности, съответстващи на рисковите си предпочитания. Преди да предоставя услугата, чрез инвестиции на валутния пазар, Карол АД извършва оценка за уместност, съгласно приложимото законодателство, като преценява дали този тип инвестиции съответстват на рисковите предпочитания, финансовите възможности, опита и знанията на клиента в инвестиционната сфера и периодът, в който желае да държи клиентът съответната инвестиция. Карол АД може да счете, че на база предоставената информация от клиента, услугата по доверително управление на портфейл, чрез инвестиции на валутния пазар не е подходяща за съответния клиент. В интерес на клиентите е предоставянето на максимално точна и изчерпателна информация. 

Доверете се на портфолио мениджър с над 20 години опит на валутния пазар. Отворете Вашата сметка в Advance FX сега!

 

buton-otvorete-vashata-smetka-sega

 

 *до 40 000 лв от стойността на инвестицията, но не повече от 90 % от нея. За повече подробности вижте http://sfund-bg.com/

**Възможно е доходността по доверителното управление и МТ4 сметката да се различават и няма гаранция, че всички сделки заети за доверителите ще бъдат търгувани по сходен начин в МТ4 сметката

Имате въпроси? Свържете се с нас!

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефони: 02/4008 246

e-mail: advancefx@karoll.bg 

Услугата Доверително Управление Advance FX е фокусирана върху инвестиране на средствата на клиентите във високорискови инструменти като валутни деривати и независимо от консервативният начин по който тя ще бъде осъществявана търговията, съществува риск от загуба. Услугата е подходяща единствено за инвеститори,  които  имат изразено предпочитание към поемане на висок риск и разполагат с финансови възможности, съответстващи на рисковите си предпочитания. Преди да предоставя услугата, чрез инвестиции на валутния пазар, Карол АД извършва оценка за уместност, съгласно приложимото законодателство, като преценява дали този тип инвестиции съответстват на рисковите предпочитания, финансовите възможности, опита и знанията на клиента в инвестиционната сфера и периодът, в който желае да държи клиентът съответната инвестиция. Карол АД може да счете, че на база предоставената информация от клиента, услугата по доверително управление на портфейл, чрез инвестиции на валутния пазар не е подходяща за съответния клиент.. В интерес на клиентите е предоставянето на максимално точна и изчерпателна информация.