Държавни ценни книжа

В качестовото си на лицензиран инвестиционен посредник, Карол АД осъществява сделки по купуването и продаването на Държавни Ценни Книжа (ДЦК).   

 

Емисии ДЦК, допуснати до търговия на Българска фондова борса (БФБ): 

  

Издател ISIN Купон (%) Падеж Валута Цена продава (%) Доходност до падежа (%)
Bulgaria Government Bond BG2040210218 5.75 29.9.2025 г. EUR 137.275 0.865
Bulgaria Government Bond BG2040403219 6 11.10.2018 г. EUR 106.134 -0.468
Bulgaria Government Bond BG2040014214 4 15.7.2024 г. BGN 124.876 0.256
Bulgaria Government Bond BG2040114212 3 12.2.2021 г. EUR 110.177 -0.095
Bulgaria Government Bond BG2040009214 4.95 28.1.2019 г. BGN 106.742 -0.457
Bulgaria Government Bond BG2040012218 5 11.7.2022 г. BGN 123.868 -0.073
Bulgaria Government Bond BG2040010212 5 13.7.2020 г. BGN 114.439 -0.318
Bulgaria Government Bond BG2030016112 0.5 17.2.2019 г. BGN 101.185 -0.411
Bulgaria Government Bond BG2030014117 2.5 22.1.2019 г. BGN 103.694 -0.501
Bulgaria Government Bond BG2040013216 4 9.7.2023 г. BGN 122.417 0.054
Bulgaria Government Bond BG2040115219 2.3 22.4.2025 г. BGN 113.393 0.474
Bulgaria Government Bond BG2040011210 5 19.7.2021 г. BGN 119.491 -0.219
Bulgaria Government Bond BG2040016219 2.25 27.7.2026 г. BGN 111.547 0.875
Bulgaria Government Bond BG2040015211 3.1 14.7.2025 г. BGN 120.632 0.38
Bulgaria Government Bond BG2040112216 4.5 18.1.2019 г. EUR 106.098 -0.498
Bulgaria Government Bond BG2040117215 0.8 27.3.2025 г. BGN 103.921 0.265
Bulgaria Government Bond BG2040113214 3.5 16.1.2020 г. EUR 108.346 -0.264
Bulgaria Government Bond BG2040017217 1.95 25.7.2027 г. BGN 108.061 1.075
Bulgaria Government Bond BG2030017110 0.3 22.2.2021 г. BGN 101.889 -0.268
Bulgaria Government Bond BG2030115112 1.85 4.2.2020 г. BGN 104.904 -0.31

Защо да закупим ДЦК?

  •          Ниско рискова инвестиция;
  •          Вторична ликвидност на инвестицията;
  •          Алтернативна форма за инвестиране на спестяванията спрямо традиционните банкови депозити и спестовни сметки.

Как да закупим ДЦК?

За да направите поръчка на ДЦК, трябва да се свържете с наш брокер. Можете да се обадите на телефон: 02 / 4008 250 или пишете на: broker@karoll.bg

 

*Какво са ДЦК?

Държавните ценни книжа (ДЦК) са дългови финансови инструменти, емитирани от Министерство на финансите с цел финансиране на фискални разходи. Държавните ценни книжа дават на своите собственици правото да получават паричен доход чрез сконтиране на цена под номинала или чрез изплащането на фиксирана или плаваща годишна лихва. ДЦК се приемат за условно безрискови финансови инструменти, защото са издадени и обезпечени от държавата.

С покупката на ДЦК инвеститорът финансира държавата, срещу което тя изплаща лихва под формата на отбив от цената или купонни плащания. Колкото по-дългосрочна е една емисия ДЦК, толкова по-висока е лихвата по емисията.  Доходността по държавните ценни книжа е функция между лихвата и цената на облигацията - колкото по-висока е цената на една емисия, толкова по-ниска е доходността по нея и обратното.

Данъчно облагане:
- 0 % данък върху лихвата от ДЦК.

- 0% данък върху капиталовата печалба за сделки на регулиран пазар (БФБ).

 

**Информацията е актуална към 27.10.2017 година и има информативен характер. ИП „Карол“ не се ангажира с котирането или осъществяването на сделки с ДЦК при посочените доходности и цени. Актуални котировки на борсово търгуваните емисии български ДЦК можете да намерите на сайта на БФБ.

 


 

ИП Карол - Вашият персонален брокер

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg