Курс по инвестиции за начинаещиЧрез курса по инвестиции за начинаещи ще разберете в какво да инвестирате спестяванията си, за да се борите за по-висока дохдност от депозитите. А може би сте склонни да поемате повече рискове и се стремите да се научите как да печелите солидно от инвестиции на финансовите пазари? Нямате представа защо да инвестирате в един или друг финансов инструмент, а дори да имате… не смятате, че тя е достатъчна? Трудно ви е да си отговорите на въпроси като: Как да инвестирам? Къде да инвестирам? Не сте осъзнали още дали сте по-скоро дългосрочни инвеститори или спекулативни трейдъри? . В такъв случай – курсът по инвестиции за начинаещи е подходящ за вас. Чрез курса по инвестиции за начинаещи ще се сдобиете с основни познания относно управлението на пари, ще навлезете в конкретика що се отнася до търговията с акции на Българска Фондова Борса – София АД, ще разберете и повече за възможностите на международните пазари пред вас, както и спецификите на форекс търговията. В курса по инвестиции за начинаещи ще се срещнете очи в очи с финансови експерти от различни компании във финансова група Карол. Темата за управлението на парите ще бъде разисквана пред вас лично от портфейлния мениджър на първия български фонд в акции – г-н Георги Георгиев. Относно търговията с акции на БФБ: ноу-хау и ценни познания ще получите лично от изпълнителния директор на инвестиционен посредник Карол към финансова група Карол – г-н Ангел Рабаджийски. А по отношение на спецификите на форекс  търговията – ваш лектор ще е брокерът на международни пазари – г-н Йордан Калоянчев. Следете за следващото издание в курса по инвестиции за начинаещи на тази страница.Дата|Тема|Лектор|Час |Как да управляваме парите си?|Георги Георгиев, финансов анализатор, УД Карол Капитал Мениджмънт|17:30 - 19:30 |Как да започнем търговия на БФБ|Ангел Рабаджийски, изп. директор, ИП Карол|17:30 - 19:30 |Какви възможности предлагат Forex и международните пазари|Йордан Калоянчев, брокер международни пазари, ИП Карол|17:30 - 19:30 |Как да управляваме парите си?|Георги Георгиев, финансов анализатор, УД Карол Капитал Мениджмънт|17:30 - 19:30 |Как да започнем търговия на БФБ|Ангел Рабаджийски, изп. директор, ИП Карол|17:30 - 19:30 |Какви възможности предлагат Forex и международните пазари|Йордан Калоянчев, брокер международни пазари, ИП Карол|17:30 - 19:30