Сравнения с други брокери

 

Условия за търговия на БФБ

Инвестиционен посредник Карол Бенчмарк 1* Елана 2* Булброкърс 3*
Платформа Karoll Broker Benchmark BG Trader ELANA BG Trader COBOS / MetaTrader
Брокерска комисионна 0,25%-0,50% мин. 2 лв. 0,40%-0,50% мин. 2 лв. 0,40% - 0,50% мин. 2 лв. 0,30% - 0,35%
Такса теглене на каса 0,1%,минимум 1.00 лв. няма 0,20% 0,20% до 0,50%
Такса съхранение ЦК 0,05% на годишна база от стойността на клиентските финансови инструменти 0,05% на годишна база върху стойността на активите 0,05% върху стойността на ЦК (годишна база) 0,05% върху стойността на ЦК (годишна база)
Такса съхранение парични средства 0,25 % 0,5% 0,5% 0,5%
Трансфер на ЦК към друг ИП 12 лв. на емисия 0,7% от ст-та на ЦК, мин. 10 лв. на емисия 1% от ст-та на ЦК, мин. 12 лв. на емисия 20 лв. на емисия за физически лица / 50 лв. на емисия за юридически лица
Възможност за маржин покупки и къси продажби Да Не Не Не

 

  • 1* Според Тарифа в сила от 01.11.2016 година; 2* Според Тарифа в сила от 04.01.2016 година; 3* Според Тарифа в сила от 06.04.2011 година;
 

Условия за форекс търговия

  Карол ActivTrades Бенчмарк Булброкърс Делтасток Елана Трейдър.бг
EUR/USD минимален плаващ спред 0.8 пипса 0.8 пипса 0.1 пипса 0.8 пипса или 0.0 пипса + от 0.2 points комисионна 0.08 пипса 1.7 пипса 0.9 пипса
EUR/USD фиксиран спред 1.7 пипса -не предлага- 2.0 пипса 2.0 пипса 2.0 пипса -не предлага- 1.9 пипса
Максимален ливъридж ефект 1:500 1:400 1:200 1:200 1:200 1:500 1:100
Минимална сума за откриване на сметка 100 EUR или 100 USD 100 EUR няма минимална сума 100 EUR, 100 USD или 200 BGN 100 EUR, 100 USD, 100 GBP, 100 CHF, 200 BGN или 300 RON. няма минимална сума 100 EUR, 150 USD или 200 BGN
Комисионна при внасяне и/или теглене на средства без комисионни без комисионни без комисионни 0.20% за теглене на сума над 1000 лв на каса, 0.40% за теглене на суми с равностойност над 1000 лв във валута и 0.50% за теглене на суми в брой без заявка 0.20% комисионна за теглене на суми в брой над 500 лв; 0.40% за теглене на валута в брой независимо от сумата. 0.20% за теглене на суми в брой до 14 999 лв или левовата равностойност в чуждестранна валута За банкови преводи под 100.00 лв. клиентът заплаща такса на Trader.bg в размер на 2.00 лв.
Комисионна за CFD върху акции от САЩ 0.03$ на акция, без минимална комисионна 0.02 на акция, минимална комисионна 1.00$ 0.02$ на акция, минимална комисионна 12.00$ 0.08% от размера на позицията, без минимална комисионна 0.10% от размера на позицията, минимум 1.00€ за сделки с размер 10 000€ и 0.05% от размера за сделки над 10 000€ размер 0.02$ на акция, минимална комисионна 10.00$ 2.00€ на сделка за всички сделки
  • * Информацията в таблицата е според обявените в официалния сайт на съответните брокер тарифи и условия за валутна търговия към месец Април 2015 година. В случай, че брокерът предлага няколко платформи с различни условия - в таблицата е записано условието с най-атрактивни за клиента параметри.

 

Тарифи за покупка на реални акции на компании от САЩ и Англия

  Карол Бенчмарк Булброкърс Делтасток Трейдър.бг
Комисиона върху акции от САЩ 0.010$ на акция, минимална 2.00$ 0.020$ на акция, минимум 15.00$ 0.015$ на акция, минимална 3.00$ не предлага тази услуга не предлага тази услуга
Комисионна върху акция от Англия 8.00£ на сделка 0.10% от сделката, минимум 8.00£ 8.00£ на сделка не предлага тази услуга не предлага тази услуга

 

  • * Информацията в таблицата е според обявената в официалния сайт на съответния брокер тарифа към 01.12.2012. Тарифите се отнасят за услугата закупуване на активи с реално придобиване на собственост върху тях.

 Такси и комисиони на ИП Карол